MEDIAN

Rehab Clinics

Ageing Population

Investeret: 2014

I december 2014 overtog Waterland Median-klinikkerne, der er en førende operatør af rehabiliteringsklinikker i Tyskland. Waterland investerede i rehabiliteringsudbyderen RHM Klinik allerede i 2011 og fusionerede virksomheden med MEDIAN i 2015, hvilket førte til dannelsen af den nye MEDIAN-koncern. Koncernen har p.t. mere end 17.000 sengepladser fordelt på mere end 120 faciliteter, og den fokuserer udelukkende på rehabilitering og psykoterapeutiske behandlinger. 15.500 medarbejdere leverer ydelser til mere end 225.000 patienter årligt i næsten alle tyske regioner.

I de seneste fem år har MEDIAN fokuseret på tre hoveddriftsområder: For det første er fokus på centralisering og standardisering af alle administrative processer for at gøre det muligt for lægepersonalet at fokusere på deres egentlige opgaver. For det andet har MEDIAN institutionaliseret erfaringsudvekslingen mellem klinikkerne ved at nedsætte et lægeråd. Dette råd fastlægger behandlingsretningslinjer for individuelle medicinske indikationer for hele MEDIAN-koncernen og yder et vigtigt bidrag til at forbedre koncernens medicinske kvalitet. Kvalitetsmåling er det tredje fokusområde, som omfatter objektiv evaluering af behandlingsydelser, så koncernen ikke bare kan kontrollere og forbedre egne aktiviteter, men også sikre gennemsigtighed for forsikringsselskaber og patienter.

Virksomhedens væksthistorie begyndte i 2011 med opkøbet af RHM Klinik, der med Waterland i ryggen, som aktionær, er vokset fra en omsætning på EUR 70 mio. til at blive en af de fem største privathospitalskoncerner i Tyskland. I sin rolle som aktionær fokuserer Waterland på sin succesrige ’Buy and Build’-strategi og støtter MEDIAN med betydelige investeringer til fast ejendom, teknisk udstyr og nye ressourcer, så koncernen kan få succes med behandlingerne. Med Waterlands transaktionsekspertise fortsætter koncernen sin vækst i et fragmenteret marked og tilbyder patienter og forsikringsselskaber en unik profil og de højeste kvalitetsstandarder.

Yderligere oplysninger: www.median-kliniken.de

Besøg hjemmeside