Onze investeringsstrategie

Waterland besteedt veel aandacht aan een proactieve ‘top-down’ analyse van de markt of van industrieën en sectoren die volgens haar een lange termijn groeipotentieel of andere fundamentele kenmerken vertonen die gunstig zijn voor een consolidatiestrategie, zoals vergrijzing, outsourcing en efficiëntie, vrije tijd en luxe, en duurzaamheid.

Vergrijzing: aangezien zowel het relatieve aandeel als het absolute aantal ouderen binnen de bevolking in de komende decennia zal toenemen, is er een groeiende markt voor specifieke diensten en producten die tegemoetkomen aan de nieuwe wensen en behoeften die ten gevolge van deze demografische veranderingen ontstaan.

Outsourcing en Efficiëntie: de toenemende aandacht van bedrijven en openbare instellingen voor een verbetering van de efficiëntie, outsourcing van niet-kernactiviteiten of -afdelingen, kwaliteitsverbetering en/of consolidatie van leveranciers zorgt voor aantrekkelijke opportuniteiten voor bedrijven met een Europese of internationale dimensie.

Vrije tijd en Luxe: Aangezien een groeiend aandeel van de consumenten op zoek gaat naar een meer op comfort gerichte en luxueuze levensstijl, is er een toenemende bereidheid om zowel tijd als geld te investeren in een verbetering van de kwaliteit van hun vrije tijd en levensstandaard.

Duurzaamheid: bedrijven, overheden en consumenten zijn zich steeds meer bewust van de noodzaak om verontreiniging tegen te gaan en tegelijk het verbruik van natuurlijke rijkdommen en energie terug te dringen om de lange levensduur van de menselijke-ecologische systemen, de menselijke gemeenschappen en de diverse systemen waarvan zij afhankelijk zijn, te kunnen blijven garanderen. Dit toenemende bewustzijn leidt tot een toenemende vraag naar producten en diensten die duurzaamheid bevorderen.

Succesvol ondernemerschap

Succesvol ondernemerschap combineren met een dynamisch groeipad houdt vaak een nauwe samenwerking in tussen het management en Waterland. Waterland werkt actief samen met het management van de portefeuilleonderneming om een strategisch groeiplan voor de bedrijfsactiviteiten uit te werken. Dit strategische groeiplan – dat de gedeelde visie in verband met de uitvoering van de buy-and-buildstrategie en organische groei vastlegt – verschaft Waterland en het managementteam van de portefeuilleonderneming een duidelijk kader voor de toekomstige samenwerking. De combinatie van ondernemerschap, financiële middelen en toegevoegde waarde zal tot sterk en synergetisch teamwerk leiden.

Waterland spitst zich toe op investeringen in ondernemingen met hun beslissingscentrum in de Benelux (België, Nederland en Luxemburg), Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Groot-Brittannië, Ierland, Scandinavië (Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland), en Polen. Zodra een initiële investering in een ‘platformbedrijf’ is gedaan, zal Waterland het management actief ondersteunen bij de uitvoering van de vooraf overeengekomen groeistrategie. Deze groeistrategie bestaat vaak uit een combinatie van organische en externe groei. Bij het uitvoeren van een doelgerichte buy-and-build strategie worden er vervolgens aanvullende overnames in het platformbedrijf geïntegreerd om de investeringscluster groter en de marktpositie sterker te maken. Waterland kan een belangrijke rol vervullen om ondernemingen een versnelde groei door consolidatie te laten verwezenlijken door ze groeikapitaal, knowhow en proactieve en hands-on strategische en operationele ondersteuning ter beschikking te stellen.

Waterland Private Equity Investments B.V. staat geregistreerd als fondsbeheerder bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM).