Nasza strategia inwestycyjna

Waterland przeznacza istotne zasoby na prowadzenie proaktywnej analizy „top-down” rynków lub branż, które według jego specjalistów mają długoterminowy potencjał wzrostu lub w których występują inne fundamentalne wskaźniki ekonomiczne sprzyjające strategii konsolidacji, takie jak starzenie się populacji, outsourcing i efektywność, wypoczynek i dobra luksusowe oraz zrównoważony rozwój.

Starzenie się Populacji: ponieważ w najbliższych dekadach będzie rosnąć zarówno procentowy udział, jak i bezwzględna liczba osób starszych w społeczeństwie, zwiększać się będzie również rynek określonych usług i produktów zaspokajających potrzeby i wymagania powstające w wyniku tych zmian demograficznych.

Outsourcing i Efektywność: rosnący nacisk przedsiębiorców oraz organizacji publicznych na poprawę efektywności, outsourcing pobocznych aktywności biznesowych lub całych działów, poprawę jakości i/lub konsolidację dostawców tworzy atrakcyjne możliwości dla firm działających w skali europejskiej lub światowej.

Wypoczynek i dobra Luksusowe: branże te kwitną dzięki korzystnym trendom długoterminowym. Coraz liczniejsi konsumenci wybierają bardziej zorientowany na wygodę, luksusowy styl życia. W związku z czym poświęcają coraz więcej czasu i wydają więcej pieniędzy, aby poprawić jakość swojego wypoczynku i poziom życia.

Zrównoważony rozwój: rządy, przedsiębiorstwa i konsumenci stają się coraz bardziej świadomi konieczności zmniejszania zanieczyszczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia zasobów naturalnych i energii w celu zapewnienia trwałości systemu ekologicznego, od którego zależy życie i przetrwanie całych społeczności ludzkich, a także różnych systemów, na których opiera się ich funkcjonowanie. Ta rosnąca świadomość zwiększa zapotrzebowanie na produkty i usługi wspierające praktyki zrównoważonego rozwoju.

Skuteczne zarządzanie

Skuteczne zarządzanie na drodze dynamicznego wzrostu wymaga intensywnej współpracy między kierownictwem firm i Waterland. Waterland aktywnie współpracuje z kierownictwem spółki portfelowej przy opracowywaniu strategicznego planu rozwoju dla przedsiębiorstwa. Ten strategiczny plan rozwoju, określający wspólną wizję stosowania podejścia „buy-and-build” i organicznego wzrostu, tworzy dla Waterland i zespołu zarządzającego spółki portfelowej jasne ramy przyszłej współpracy. Połączenie przedsiębiorczości, środków finansowych i wartości dodanej wyzwala siłę i synergię pracy zespołowej.

Waterland koncentruje się na wyjściowych możliwościach inwestycyjnych w krajach Beneluksu (Belgia, Holandia i Luksemburg) oraz w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Wielka Brytania, Irlandia, Skandynawia (Dania,Szwecja, Norwegia, Finlandia) i Polsce. Po dokonaniu początkowych inwestycji w „spółkę bazową” Waterland będzie aktywnie wspierać kierownictwo w realizacji wstępnie ustalonej strategii konsolidacji wzrostu. Dzięki aktywnemu i ukierunkowanemu podejściu „buy-and-build” kolejne przejmowane firmy są włączane do spółki bazowej, aby wzmocnić i rozszerzyć klaster inwestycyjny i zapewnić jego silniejszą pozycję na rynku. Zapewniając kapitał na rozwój, know-how i proaktywne wsparcie, Waterland może odgrywać kluczową rolę we wspieraniu tych firm na drodze przyspieszonego wzrostu przez konsolidację.

Waterland Private Equity Investments B.V. jest wpisany jako fundusz zarządzający do rejestru prowadzonego przez holenderski urząd AFM (Autoriteit Financiële Markten).