Kim jesteśmy?

Waterland jest niezależnym funduszem private equity, który wspiera przedsiębiorców w realizacji ich planów rozwoju. Dysponując znacznymi środkami finansowymi i gruntowną wiedzą branżową, daje współpracującym z nim przedsiębiorstwom perspektywy szybkiego wzrostu, zarówno wewnętrznego, jak i poprzez przejęcia.

Waterland jest aktywnym udziałowcem swoich spółek portfelowych, odgrywa kluczową rolę w ich rozwoju strategicznym i operacyjnym, rozszerzaniu działalności i zwiększaniu wydajności. Zespół inwestycyjny Waterland, złożony z osób doświadczonych i przedsiębiorczych, pomaga ambitnym firmom w uzyskaniu silnej pozycji rynkowej w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku biznesowym. Do tej pory Waterland dokonał inwestycji w 550 firmach.

Od samego początku swojego funkcjonowania, tj. od 1999 r. Waterland konsekwentnie osiąga najwyższe wyniki inwestycyjne. Firma znalazła się na czwartym miejscu wśród międzynarodowych spółek private equity w dziesiątym corocznym rankingu wyników funduszy private equity HEC / Dow Jones opracowanym przez prof. Gottschalga z HEC Paris Business School w grudniu 2019 r. A także osiemnasty w rankingu najskuteczniejszych na świecie funduszy wspierających wykup menedżerski zawartych w Global Global Equity & Venture Capital Report 2019.

Waterland jest członkiem Holenderskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (Dutch Private Equity Association, NVP), Belgijskiego Stowarzyszenia Inwestycji Kapitałowych (Belgian Venturing Association, BVA), Europejskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (European Private Equity & Venture Capital Association, Invest Europe), Niemieckiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (German Private Equity and Venture Capital Association, BVK), Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK), Brytyjska Organizacja Private Equity i Venture Capital (British Private Equity & Venture Capital Association, BVCA), Duńska Organizacja Private Equity i Venture Capital (Danish Private Equity & Venture Capital Association, DVCA), Szwajcarskiego Stowarzyszenia Private Equity i Corporate Finance (Swiss Private Equity & Corporate Finance Association, SECA) i Austriackiej Organizacji Private Equity i Venture Capital (Austrian Private Equity and Venture Capital Organisation, AVCO).

Waterland jest sygnatariuszem PRI, tj. Zasad odpowiedzialnego inwestowania (Principles for Responsible Investment), i przestrzega sześciu zasad PRI.

Biura firmy znajdują się w Belgii (Antwerpia), Holandii (Bussum), Niemczech (Monachium i Hamburg), Szwajcaria (Zurych), Dania (Kopenhaga), Dublin (Irlandia) i w Polsce (Warszawa). Obecnie Waterland zarządza inwestycjami o wartości ponad 6 mld euro.

Waterland Private Equity Investments B.V. jest wpisany jako fundusz zarządzający do rejestru prowadzonego przez holenderski urząd AFM (Autoriteit Financiële Markten).